TCVN/TC 206 - Gốm cao cấp

Số hiệu
TCVN/TC 206
Tên Ban kỹ thuật
Gốm cao cấp
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng

ISO/TC 206 - Fine ceramics

Phạm vi
Hoạt động tiêu chuẩn hóa trong lĩnh vực Gốm cao cấp
Liên hệ

Trần Thị Thanh Xuân, Thư ký

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 3 - Hóa chất, dầu khí, khoáng sản, xây dựng

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.38361 467  -  Email: xuantcvn@gmail.com

Thành viên Ban kỹ thuật
  • Ngô Sỹ Lương (Trưởng ban)
  • Trần Thị Thanh Xuân (Thư ký)
  • Trần Trung
  • Vũ Anh Tuấn
  • Trần Thị Minh Nguyệt
  • Nguyễn Trọng Tĩnh
  • Vũ Văn Hồng
Danh sách dự thảo đang thực hiện