Ban kỹ thuật quốc tế

Hiển thị 21 - 40 trong số 1007

#Số hiệuTên ban kỹ thuật quốc tếBan kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia tương ứngTư cách thành viên
  
21ISOTC 34/SC 6Meat

TCVN/TC/F 8

22ISOTC 34/SC 5Milk and milk products

TCVN/TC/F 12

23ISOTC 34/SC 4Cerealsandpulses
24ISOTC 34/WG 4Cocoa

TCVN/TC/F 16/SC 2

25ISOTC 34/SC 4CEREALSANDPULSESISOTC 34/SC 4Cerealsandpulses
26ISOTC 34/SC 3Fruits and Vegetables products

TCVN/TC/F 10

27ISOTC 34/SC 2Oleaginous seeds and fruits and oil seed meals
28ISO/TMBGTechnical Management Board - groupsP - Thành viên chính thức
29ISO/TC 323ISO/TC 323
30ISO/TC 314Ageing societiesChưa xác định
31ISO/TC 313Packaging machinery Chưa xác định
32ISO/TC 312Excellence in service Chưa xác định
33ISO/TC 309Governance of organizations Chưa xác định
34ISO/TC 307Blockchain and distributed ledger technologies Chưa xác định
35ISO/TC 306Foundry machinery Chưa xác định
36ISO/TC 304Healthcare organization management Chưa xác định
37ISO/TC 301Energy management and energy savings Chưa xác định
38ISO/TC 300Solid Recovered Fuels Chưa xác định
39ISO/TC 299Robotics Chưa xác định
40ISO/TC 298Rare earth Chưa xác định