TCVN/TC/F 12 - Sữa và sản phẩm sữa

Số hiệu
TCVN/TC/F 12
Tên Ban kỹ thuật
Sữa và sản phẩm sữa
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng

ISOTC 34/SC 5 - Milk and milk products

Phạm vi
Tham gia các công tác xây dựng, góp ý các TCVN và QCVN về sữa và sản phẩm sữa
Liên hệ

Phạm Thị Sáng, Thư ký

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 4 - Nông nghiệp, thực phẩm

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.3756 4605  -  Email:  sangtcvn@gmail.com

Thành viên Ban kỹ thuật
 • Lâm Xuân Thanh (Trưởng ban)
 • Phạm Thị Sáng (Thư ký)
 • Lê Thị Việt Hồng
 • Nguyễn Thị Thanh Thủy
 • Nguyễn Thị Minh Hà
 • Phan Thị Khánh Hoa
 • Nguyễn Thị Vân Lan
 • Nguyễn Thị Cẩm Tú
 • Huỳnh Thị Thanh Bình
 • Lê Thị Hồng Hảo
 • Lều Nguyệt Ánh
 • Vũ Thủy Tiên
 • Phạm Thu Hà
 • Phan Sỹ Minh
 • Nguyễn Hoàng Dương
Danh sách dự thảo đang thực hiện
 • Sữa bột gầy bổ sung chất béo thực vật
 • Sữa tươi nguyên liệu
 • Sữa – Xác định dư lượng narasin và monensin – Phương pháp sắc kí lỏng-phổ khối lượng hai lần
 • Sữa – Xác định hàm lượng nitơ casein – Phần 2: Phương pháp trực tiếp
 • Sữa – Xác định hàm lượng nitơ – Phần 4: Phương pháp xác định hàm lượng nitơ phi protein
 • Sữa – Xác định hàm lượng nitơ casein – Phần 1: Phương pháp gián tiếp (Phương pháp chuẩn)
 • Sữa và các sản phẩm sữa – Hướng dẫn mô tả chuẩn đối với các phép thử miễn dịch hoặc phép thử thụ quan để phát hiện dư lượng kháng sinh
 • Sữa – Định nghĩa và đánh giá độ chính xác tổng thể của các phương pháp phân tích sữa thay thế – Phần 1: Các thuộc tính phân tích của các phương pháp thay thế
 • Sữa – Định nghĩa và đánh giá độ chính xác tổng thể của các phương pháp phân tích sữa thay thế – Phần 2: Hiệu chuẩn và kiểm soát chất lượng trong phòng thử nghiệm sữa
 • Sữa – Định nghĩa và đánh giá độ chính xác tổng thể của các phương pháp phân tích sữa thay thế – Phần 3: Quy tắc đánh giá và xác nhận giá trị sử dụng của các phương pháp phân tích định lượng sữa thay thế
 • Kem thực phẩm
FB Chat.txt