TCVN/TC/F 16/SC 2 - Cacao và sản phẩm cacao

Số hiệu
TCVN/TC/F 16/SC 2
Tên Ban kỹ thuật
Cacao và sản phẩm cacao
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng

ISOTC 34/WG 4 - Cocoa

Phạm vi
Tham gia các công tác xây dựng, góp ý các TCVN và QCVN về Cacao và sản phẩm cacao
Liên hệ

Ngô Quỳnh Hoa, Thư ký

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 4 - Nông nghiệp, thực phẩm

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.3756 4605  -  Email:  hoa.ngoquynh@gmail.com

Thành viên Ban kỹ thuật
 • Nguyễn Thị Thanh Thủy (Trưởng ban)
 • Ngô Quỳnh Hoa (Thư ký)
 • Lê Thị Việt Hồng
 • Vũ Thị Trang
 • Lý Ngọc Trâm
 • Nguyễn Thị Lan
 • Nguyễn Thị Minh Hà
 • Đào Thị Mai Phương
 • Nguyễn Văn Xuân
 • Trần Chương Huyến
 • Đoàn Triệu Nhạn
 • Hồ Phú Hà
 • Nguyễn Viết Vinh
 • Trần Thị Ánh Tuyết
Danh sách dự thảo đang thực hiện
 • Hạt cacao – Yêu cầu kỹ thuật và chất lượng
 • Hạt cacao – Lấy mẫu
 • Ca cao canh tác bền vững và truy xuất nguồn gốc – Phần 1: Yêu cầu đối với các hệ thống quản lý bền vững
 • Ca cao canh tác bền vững và truy xuất nguồn gốc – Phần 2: Yêu cầu thực hiện (liên quan đến các khía cạnh kinh tế, xã hội và môi trường)
 • Ca cao canh tác bền vững và truy xuất nguồn gốc – Phần 3: Yêu cầu truy xuất nguồn gốc
 • Ca cao canh tác bền vững và truy xuất nguồn gốc – Phần 4: Yêu cầu đối với chương trình chứng nhận