Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R0R5R7R1R1R0*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 6934:2001
Năm ban hành 2001

Publication date

Tình trạng W - Hết hiệu lực (Withdraw)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Sơn tường - Sơn nhũ tương - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
Tên tiếng Anh

Title in English

Wall paints - Emulsion paints - Specification and test methods
Thay thế bằng

Replaced by

TCVN 6953-1÷5:2012
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

87.040 - Sơn và vecni
Số trang

Page

15
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 100,000 VNĐ
Bản File (PDF):180,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này áp dụng cho sơn tổng hợp dạng nhũ tương, chủ yếu gốc arcrylic, dùng để sơn trang trí và bảo vệ tường phía trong và ngoài các công trình xây dựng.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 2090-1993, Sơn. Phương pháp lấy mẫu, bao gói, ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản.
TCVN 2091-1993, Sơn. Phương pháp xác định độ mịn.
TCVN 2094-1993, Sơn. Phương pháp gia công màng.
TCVN 2095-1993, Sơn. Phương pháp xác định độ phủ.
TCVN 2096-1993, Sơn. Phương pháp xác định độ khô và thời gian khô.
TCVN 2097-1993, Sơn. Phương pháp cắt, xác định độ bám dính của màng.
TCVN 2099-1993, Sơn. Phương pháp xác định độ bền uốn của màng.
TCVN 2102-1993, Sơn. Phương pháp xác định màu sắc.
TCVN 3121-1979, Vữa và hỗn hợp vữa xây dựng. Phương pháp thử cơ lý.
TCVN 4851-1989 (ISO 3696:1987), Nước dùng để phân tích trong phòng thí nghiệm. Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.
TCVN 5669-1992, Sơn. Kiểm tra và chuẩn bị mẫu thử.
TCVN 5670-1992, Sơn. Tấm chuẩn để thử.
TCVN 6025:1995, Bê tông. Phân mác theo cường độ nén.
Quyết định công bố

Decision number

2226/ QĐ/ BKHCN