Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R0R4R5R1R0R0*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 6025:1995
Năm ban hành 1995

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Bê tông - Phân mác theo cường độ nén
Tên tiếng Anh

Title in English

Concrete - Classification by compressive strength
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 3893:1977
IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

91.100.30 - Bêtông và sản phẩm bêtông
Lĩnh vực chuyên ngành

Specialized field

5.1.2.1.1 - Bê tông thông thường
Số trang

Page

6
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 50,000 VNĐ
Bản File (PDF):72,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định hệ thống mác bê tông theo cường độ nén đặc trưng ở tuổi 28 ngày.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 5438:1991 (ISO/R 597), Xi măng – Thuật ngữ định nghĩa.
TCVN 3105:1993 (ISO 1920 và ISO 2736), Hỗn hợp bê tông nặng và bê tông nặng – Lấy mẫu chế tạo và bảo dưỡng mẫu thử.
TCVN 3118:1993 (ISO 4012), Bê tông nặng – Xác định cường độ nén.
Quyết định công bố

Decision number

2921/QĐ-BKHCN , Ngày 05-04-2018