Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R0R4R3R0R2R1*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 1916:1995
Năm ban hành 1995

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Bulông, vít, vít cấy và đai ốc - Yêu cầu kỹ thuật
Tên tiếng Anh

Title in English

Bolts, screws, studs and nuts - Technical requirements
Thay thế cho

Replace

Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

21.060.20 - Ðai ốc
Lĩnh vực chuyên ngành

Specialized field

5.1.14 - Kim loại, phi kim
Số trang

Page

20
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 100,000 VNĐ
Bản File (PDF):240,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này áp dụng cho bu lông, vít, vít cấy và đai ốc, có ren hệ mét theo TCVN 2248:1977 với đường kính ren từ 1 đến 48 mm
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 212:1993 , Cách đánh dấu các chi tiết có ren trái.
TCVN 4674:1989 , Vít định vị-Cơ tính và phương pháp thử.
TCVN 4795:1989 , Bulông, vít, vít cấy-Khuyết tật bề mặt-Các phương pháp kiểm tra.
TCVN 4796:1989 (ST SEV 3682-82), Đai ốc-Khuyết tật bề mặt và phương pháp kiểm tra.
TCVN 4392:1986 , Mạ kim loại-Các phương pháp kiểm tra.
TCVN 49:1986 , Vít đầu chỏm cầu-Kết cấu và kích thước.
TCVN 2735:1978 , Thép chống ăn mòn và bền nóng-Mác, yêu cầu kỹ thuật.
TCVN 2248:1977 , Ren hệ mét-Kích thước cơ bản.
TCVN 2195:1977 , Chi tiết lắp xiết-Bao gói và ghi nhãn.
TCVN 1892:1976 , Bulông đầu sáu cạnh (tinh)-Kích thước.
TCVN 1905:1976 , Đai ốc sáu cạnh (tinh)-Kích thước.
Quyết định công bố

Decision number

2844/QĐ-BKHCN , Ngày 24-12-2008
Ban kỹ thuật

Technical Committee

Ban kỹ thuật tiêu chuẩn về Máy và các vấn đề cơ khí