Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R0R2R9R4R8R3*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 4674:1989
Năm ban hành 1989

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Vít định vị - Cơ tính và phương pháp thử
Tên tiếng Anh

Title in English

Fixing screws - Mechanical properties and test methods
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

21.060.10 - Bulông, đinh vít, đinh tán (stud)
Số trang

Page

8
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 50,000 VNĐ
Bản File (PDF):96,000 VNĐ
Quyết định công bố

Decision number

2846/QĐ-BKHCN , Ngày 24-12-2008