Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R0R0R6R2R8R6*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 1905:1976
Năm ban hành 1976

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Đai ốc sáu cạnh (tinh) - Kết cấu và kích thước
Tên tiếng Anh

Title in English

Hexagon nuts (finished) - Structure and dimensions
Thay thế cho

Replace

 TCVN 114:1963 , Đai ốc tinh sáu cạnh - Kích thước
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

21.060.20 - Ðai ốc
Số trang

Page

8
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 50,000 VNĐ
Bản File (PDF):96,000 VNĐ
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
Quyết định công bố

Decision number

2844/QĐ-BKHCN , Ngày 24-12-2008