Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R0R3R0R6R0R1*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 4796:1989
Năm ban hành 1989

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Đai ốc - Khuyết tật bề mặt và phương pháp kiểm tra
Tên tiếng Anh

Title in English

Nuts - Surface defects - Test methods
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ST SEV 3682:1982,
IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

21.060.20 - Ðai ốc
Số trang

Page

9
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 50,000 VNĐ
Bản File (PDF):108,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này áp dụng cho đai ốc sáu cạnh có đường kính danh nghĩa của ren từ M3 đến M39 có các cấp bền theo ST SEV 1018:1978, có các cấp chính xác A, B và C theo ST SEV 2615:1980 và quy định giá trị giới hạn cho phép cũng như phương pháp kiểm tra khuyết tật bề mặt.
Cho phép áp dụng các yêu cầu tiêu chuẩn này đối với các sản phẩm có đường kính danh nghĩa của ren nhỏ hơn 3 mm và lớn hơn 39 mm và các đai ốc có dạng khác.
Quyết định công bố

Decision number

2844/QĐ-BKHCN , Ngày 24-12-2008