Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Quyền xuất bản Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam
_8*L9G3L4G0G0L0**R1R7R6R8R7R3*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 13550-6:2022
Năm ban hành 2022

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Thiết bị giải trí phao nổi sử dụng trên và trong nước – Phần 6: Các yêu cầu an toàn cụ thể bổ sung và phương pháp thử đối với các thiết bị cấp D
Tên tiếng Anh

Title in English

Floating leisure articles for use on and in the water – Part 6: Additional specific safety requirements and test methods for Class D devices
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 25649-6:2017 ,IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

97.220.40 - Thiết bị thể thao ngoài trời và dưới nước
Số trang

Page

25
Giá:

Price

150,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các thiết bị giải trí phao nổi cấp D sử dụng trên và trong nước theo TCVN 13550-1 (ISO 25649-1), không tính đến lực nổi có được là do bơm hơi hay vật liệu vốn có tính nổi.
Tiêu chuẩn này được áp dụng cùng TCVN 13550-1 (ISO 25649-1) và TCVN 13550-2 (ISO 25649-2).
CHÚ THÍCH 1 Sản phẩm điển hình tạo thành cấp D (xem Phụ lục A)
- cấu trúc dành cho leo trèo dạng phao nổi trên mặt nước;
- phao nảy;
- phao trượt;
- bạt nhún trên nước;
- bập bênh;
- đường đua vượt chướng ngại.
CHÚ THÍCH 2 Các vị trí điển hình được áp dụng:
- bể bơi;
- hồ, ao;
- ngoài khơi, vùng biển mở;
- bờ biển (không có gió thổi ra biển, không có luồng nước).
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 13318:2021 (BS EN 913:2018), Thiết bị thể dục dụng cụ – Yêu cầu an toàn chung và phương pháp thử
TCVN 13550-1:2022 (ISO 25649-1:2017), Thiết bị giải trí phao nổi sử dụng trên và trong nước – Phần 1:Phân cấp, vật liệu, yêu cầu chung và phương pháp thử
TCVN 13550-2 (ISO 25649-2), Thiết bị giải trí phao nổi sử dụng trên và trong nước – Phần 2:Thông tin cho người tiêu dùng
TCVN 13550-3:2022 (ISO 25649-3:2017), Thiết bị giải trí phao nổi sử dụng trên và trong nước – Phần 3:Yêu cầu an toàn cụ thể bổ sung và phương pháp thử đối với các thiết bị cấp A
EN 13138-3:2014, Bouyant aids for swimming instruction – Part 3:Safety requirements and test methods for bouyant aids for swim seats to be worn (Áo phao cứu hộ cho dạy bơi – Phần 3:Yêu cầu an toàn và phương pháp thử đối với áo phao cứu hộ cho ghế bơi mặc được)
Quyết định công bố

Decision number

878/QĐ-BKHCN , Ngày 31-05-2022
Cơ quan biên soạn

Compilation agency

Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Đà Nẵng