Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R7R0R2R0R8*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 13318:2021
Năm ban hành 2021

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Thiết bị thể dục dụng cụ – Yêu cầu an toàn chung và phương pháp thử
Tên tiếng Anh

Title in English

Gymnastic equipment – General safety requirements and test methods
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

BS EN 913:2018
IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

97.220.30 - Thiết bị thể thao trong nhà
Số trang

Page

30
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 150,000 VNĐ
Bản File (PDF):360,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu an toàn chung và phương pháp thử đối với tất cả các thiết bị thể dục dụng cụ, thiết bị thể thao, và đối với tất cả các thiết bị sử dụng cho giáo dục thể chất, đào tạo, thi đấu, dành cho người có thẩm quyền giám sát và không được quy định trong các tiêu chuẩn cụ thể hoặc các quy định hiện hành khác.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
ISO 6487, Road vehicles ─ Measurement techniques in impact tests ─ Instrumentation (Phương tiện giao thông đường bộ-Kỹ thuật đo lường trong các thử nghiệm va đập ─ Thiết bị).
EN 1991-1-1, Eurocode 1:Actions on structures ─ Part 1-1:General actions ─ Densities, self-weight, imposed loads for buildings (Tác động/ảnh hưởng trên các cấu trúc ─ Phần 1-1:Tác động chung – Tỷ trọng, trọng lượng bản thân, tải trọng được áp đặt cho các tòa nhà).
EN 1991-1-3, Eurocode 1:Actions on structures ─ Part 1-3:General actions ─ Snow loads (Tác động/ảnh hưởng trên các cấu trúc ─ Phần 1-3:Tác động chung-Tải trọng tuyết).
EN 1991-1-4, Eurocode 1:Actions on structures ─ Part 1-4:General actions ─ Wind actions (Tác động trên các cấu trúc ─ Phần 1-4:Tác động chung – Tải trọng gió).
EN 1991-1-5, Eurocode 1:Actions on structures ─ Part 1-5:General actions-Thermal actions (Tác động trên các cấu trúc-Phần 1-5:Tác động chung ─ Tải trọng nhiệt độ).
EN ISO 12100, Safety of machinery ─ General principles for design ─ Risk assessment and risk reduction (An toàn máy-Nguyên tắc chung cho thiết kế ─ Đánh giá rủi ro và giảm thiểu rủi ro).
Quyết định công bố

Decision number

876/QĐ-BKHCN , Ngày 19-04-2021
Cơ quan biên soạn

Compilation agency

Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng