Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R7R4R6R2R6*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 13421:2021
Năm ban hành 2021

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Dữ liệu quản lý kết cấu hạ tầng giao thông vận tải
Tên tiếng Anh

Title in English

Data for managing transport infrastructure
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

03.220.20 - Vận tải đường bộ
35.240.60 - Ứng dụng IT trong vận tải, thương mại và các lĩnh vực khác
Số trang

Page

99
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 396,000 VNĐ
Bản File (PDF):1,188,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định cấu trúc thông tin dùng để chia sẻ, trao đổi dữ liệu quản lý về kết cấu hạ tầng giao thông trong các lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, hàng hải, hàng không, đường thủy nội địa.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 7217-1:2007 (ISO 3166-1:2006), Mã thể hiện tên và vùng lãnh thổ của các nước-Phần 1:Mã nước.
TCVN 13420:2021, Dữ liệu quản lý phương tiện, người điều khiển phương tiện và hoạt động vận tải.
Quyết định công bố

Decision number

3587/QĐ-BKHCN , Ngày 31-12-2021
Cơ quan biên soạn

Compilation agency

Trung tâm Công nghệ thông tin - Bộ Giao thông Vận tải