Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Quyền xuất bản Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam
_8*L9G3L4G0G0L0**R1R7R4R6R1R9*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 13420:2021
Năm ban hành 2021

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Dữ liệu quản lý phương tiện, người điều khiển phương tiện và hoạt động vận tải
Tên tiếng Anh

Title in English

Data for managing vehicles, drivers and transport activities
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

03.220.20 - Vận tải đường bộ
35.240.60 - Ứng dụng IT trong vận tải, thương mại và các lĩnh vực khác
Số trang

Page

69
Giá:

Price

276,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định cấu trúc thông tin dùng để chia sẻ, trao đổi dữ liệu quản lý về phương tiện, người điều khiển phương tiện và hoạt động vận tải của các lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, hàng hải, hàng không, đường thủy nội địa.
Quyết định công bố

Decision number

3587/QĐ-BKHCN , Ngày 31-12-2021
Cơ quan biên soạn

Compilation agency

Trung tâm Công nghệ thông tin - Bộ Giao thông Vận tải