Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Quyền xuất bản Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam
_8*L9G3L4G0G0L0**R0R7R5R6R5R7*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 7217-1:2007
Năm ban hành 2007

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Mã thể hiện tên và vùng lãnh thổ của các nước - Phần 1: Mã nước
Tên tiếng Anh

Title in English

Codes for the representation of names of countries and their subdivisions - Part 1: Country codes
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 3166-1:2006 ,IDT - Tương đương hoàn toàn
Thay thế cho

Replace

Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

01.140.30 - Tài liệu trong hành chính, thương mại và công nghiệp
Số trang

Page

64
Giá:

Price

256,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này đuợư sử dụng trong bất kỳ ứng dụng nào cần thể hiện tên nuớc hiện tại ở dạng mã hóa. Tiêu chuẩn này đề cập đến các huưng dẫn cơ bản đối với việc ứng dụng và duy trì mã nước.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
ISO 639-1 Codes for the representation of names of languages – Part 1:Alpha-2 code (Mã thể hiện tên các ngôn ngữ-Phần 1:Mã Alpha-2).
ISO 639-2 Codes for the representation of names of languages – Part 2:Alpha-3 code (Mã thể hiện tên các ngôn ngữ-Phần 2:Mã Alpha-3).
ISO/IEC 10646 Information technology – Universal Multiple-Octet Coded Character Set (UCS) (Công nghệ thông tin – Bộ mã ký tự bội số của tám).
Quyết định công bố

Decision number

3247/QĐ-BKHCN , Ngày 31-12-2007