Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Quyền xuất bản Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam
_8*L9G3L4G0G0L0**R1R7R0R2R2R2*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 13320:2021
Năm ban hành 2021

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Thiết bị thể dục dụng cụ – Lưới bật – Yêu cầu về chức năng và an toàn, phương pháp thử
Tên tiếng Anh

Title in English

Gymnastic equipment – Trampolines – Functional and safety requirements, test methods
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

BS EN 13219:2008 ,IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

97.220.30 - Thiết bị thể thao trong nhà
Số trang

Page

19
Giá:

Price

100,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu chức năng đối với năm loại lưới bật (xem Điều 3) và các yêu cầu an toàn cụ thể (xem Điều 4). Tiêu chuẩn này áp dụng cùng các yêu cầu an toàn chung của TCVN 13318 (BS EN 913).
Tiêu chuẩn này được áp dụng cho năm loại lưới bật dự định sử dụng dưới sự giám sát đủ điều kiện của người có thẩm quyền như được xác định trong Bảng 1.
Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các đệm nhào lộn (fast track), lưới bật lò xo và lưới bật lò xo nhỏ dành cho sử dụng tại nhà, dây đai an toàn hoặc các phụ kiện khác.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 13318:2021 (BS EN 913:2018), Thiết bị thể dục dụng cụ-Yêu cầu an toàn chung và phương pháp thử.
EN 10049, Measurement of roughness average Ra and peak count RPc on metallic flat products (Đo độ nhám trung bình Ra và tổng số cực đại RPc trên các sản phẩm kim loại phẳng).
Quyết định công bố

Decision number

876/QĐ-BKHCN , Ngày 19-04-2021