Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R5R2R7R1R6*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 12110:2018
Năm ban hành 2018

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Phòng cháy chữa cháy - Bơm ly tâm chữa cháy loại khiêng tay dùng động cơ đốt trong - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra
Tên tiếng Anh

Title in English

Fire protection - Portable fire centrifugal pump with internal combustion engine - Technical requirements and test methods
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

13.220.30 - Thiết bị chữa cháy
Số trang

Page

11
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 100,000 VNĐ
Bản File (PDF):132,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra cho các loại bơm ly tâm chữa cháy khiêng tay sử dụng động cơ đốt trong (sau đây viết tắt là bơm chữa cháy).
Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các loại bơm ly tâm không dùng cho mục đích chữa cháy.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 5739:1993, Thiết bị chữa cháy-Đầu nối
TCVN 4207:1986, Bơm-Thuật ngữ và định nghĩa
TCVN 8531:2010 (ISO 9905:1994), Đặc tính kỹ thuật của bơm ly tâm-Cấp I
TCVN 7144 (ISO 3046), Động cơ đốt trong kiểu pittông-Đặc tính
Quyết định công bố

Decision number

585/QĐ-BKHCN , Ngày 19-03-2018
Cơ quan biên soạn

Compilation agency

Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ