Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R4R9R0R8R2*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 11917-3:2017
Năm ban hành 2017

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Thiết bị lạnh gia dụng – Đặc tính và phương pháp thử – Phần 3: Tiêu thụ năng lượng và dung tích
Tên tiếng Anh

Title in English

Household refrigerating appliances – Characteristics and test methods – Part 3: Consumption energy and volume
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

IEC 62552-3:2015
IDT - Tương đương hoàn toàn
Thay thế cho

Replace

Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

97.030 - Dụng cụ điện gia dụng nói chung
Số trang

Page

168
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 672,000 VNĐ
Bản File (PDF):2,016,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định các đặc tính cơ bản của thiết bị lạnh gia dụng, làm lạnh bằng đối lưu tự nhiên hoặc cưỡng bức và xây dựng các phương pháp thử nghiệm để kiểm tra các đặc tính này.
Tiêu chuẩn này mô tả các phương pháp xác định đặc tính tiêu thụ năng lượng và định nghĩa bằng cách nào các phương pháp này có thể được tập hợp để đánh giá năng lượng tiêu thụ dưới các điều kiện sử dụng và khí hậu khác nhau. Tiêu chuẩn này cũng làm rõ cách xác định dung tích.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 11917-1:2017 (IEC 62552-1:2015), Thiết bị lạnh gia dụng-Đặc tính và phương pháp thử
TCVN 11917-2:2017 (IEC 62552-2:2015), Thiết bị lạnh gia dụng-Đặc tính và phương pháp thử-Phần 2:Yêu cầu về tính năng
Quyết định công bố

Decision number

3939/QĐ-BKHCN , Ngày 29-12-2017
Ban kỹ thuật

Technical Committee

TCVN/TC/E 1/SC 5 - Hiệu suất năng lượng cho thiết bị lạnh