Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R4R9R0R7R5*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 11917-2:2017
Năm ban hành 2017

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Thiết bị lạnh gia dụng – Đặc tính và phương pháp thử – Phần 2: Yêu cầu về tính năng
Tên tiếng Anh

Title in English

Household refrigerating appliances – Characteristics and test methods – Part 2: Performance requirements
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

IEC 62552-2:2015
IDT - Tương đương hoàn toàn
Thay thế cho

Replace

Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

97.030 - Dụng cụ điện gia dụng nói chung
Số trang

Page

45
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 180,000 VNĐ
Bản File (PDF):540,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định các đặc tính quan trọng của thiết bị lạnh gia dụng, làm mát bằng đối lưu tự
nhiên hoặc cưỡng bức, và quy định các phương pháp thử để kiểm tra các đặc tính này.
Tiêu chuẩn này mô tả phương pháp để xác định các yêu cầu về tính năng. Mặc dù có một vài sự tương đồng trong việc thiết lập các thử nghiệm khác nhau (và có thể là ưu điểm nếu áp dụng tất cả chúng trên một mẫu kiểm tra), nhưng có nhiều thử nghiệm riêng biệt để đánh giá các đặc tính cụ thể của mẫu cần
thử nghiệm. Tiêu chuẩn này không cụ thể hóa các quy trình để khái quát các kết quả từ các kết quả thử nghiệm mẫu nhằm dự đoán các đặc tính của cả loạt sản xuất mà từ đó mẫu thử được chọn ra.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 11917-1:2017 (IEC 62552-1:2015), Thiết bị lạnh gia dụng – Đặc tính và phương pháp thử – Phần 1:Yêu cầu chung
TCVN 11917-3:2017 (IEC 62552-3:2015), Thiết bị lạnh gia dụng – Đặc tính và phương pháp thử – Phần 3:Tiêu thụ năng lượng và dung tích
Quyết định công bố

Decision number

3939/QĐ-BKHCN , Ngày 29-12-2017
Ban kỹ thuật

Technical Committee

TCVN/TC/E 1/SC 5 - Hiệu suất năng lượng cho thiết bị lạnh