Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R6R9R3R1R8*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 13263-8:2020
Năm ban hành 2020

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Phân bón − Phần 8: Xác định hàm lượng Bo hòa tan trong axit bằng phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử
Tên tiếng Anh

Title in English

Fertilizers – Part 8: Determination of acid - soluble boron content by spectrophotometric method
Thay thế cho

Replace

Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

65.080 - Phân bón
Số trang

Page

11
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 100,000 VNĐ
Bản File (PDF):132,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định hàm lượng bo hòa tan trong axit của các loại phân bón bằng phép đo quang phổ hấp thụ phân tử.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 4851:1989 (ISO 3696:1987), Nước dùng để phân tích trong phòng thí nghiệm − Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
TCVN 9486:2018, Phân bón – Lấy mẫu
TCVN 10683:2015 (ISO 8358:1991), Phân bón rắn – Phương pháp chuẩn bị mẫu để xác định các chỉ tiêu hóa học và vật lý
Quyết định công bố

Decision number

4012/QĐ-BKHCN , Ngày 31-12-2020
Cơ quan biên soạn

Compilation agency

Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp

FB Chat.txt