Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R5R2R3R2R7*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 9486:2018
Năm ban hành 2018

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Phân bón - Lấy mẫu
Tên tiếng Anh

Title in English

Fertilizers - Sampling
Thay thế cho

Replace

Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

65.080 - Phân bón
Số trang

Page

25
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 150,000 VNĐ
Bản File (PDF):300,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp lấy mẫu phân bón ở dạng rắn, dạng lỏng và dạng bán lỏng.
Tiêu chuẩn này không áp dụng cho lấy mẫu phân tích chỉ tiêu vi sinh vật.
Quyết định công bố

Decision number

1311/QĐ-BKHCN , Ngày 17-05-2018
Ban kỹ thuật

Technical Committee

Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón Quốc gia