Danh mục tiêu chuẩn quốc tế BS công bố trong tháng 7 năm 2019

Danh mục tiêu chuẩn quốc tế BS công bố trong tháng 7 năm 2019

Đăng ngày: 13:51 01-08-2019

Tiêu chuẩn BS mới công bố Danh mục tiêu chuẩn Quốc tế BS công bố trong tháng 7 năm 2019

Danh mục tiêu chuẩn quốc tế IEC công bố trong tháng 4 năm 2019

Danh mục tiêu chuẩn quốc tế IEC công bố trong tháng 4 năm 2019

Đăng ngày: 15:06 03-05-2019

Trong tháng 4 tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế IEC đã công bố các tiêu chuẩn mới

Danh mục tiêu chuẩn Quốc tế ASTM công bố trong tháng 4 năm 2019

Danh mục tiêu chuẩn Quốc tế ASTM công bố trong tháng 4 năm 2019

Đăng ngày: 08:20 26-04-2019

Tiêu chuẩn mới ban hành ASTM tháng 4

Danh mục tiêu chuẩn quốc tế BS công bố trong tháng 4 năm 2019

Danh mục tiêu chuẩn quốc tế BS công bố trong tháng 4 năm 2019

Đăng ngày: 15:38 24-04-2019

Tiêu chuẩn BS mới công bố Danh mục tiêu chuẩn Quốc tế BS công bố trong tháng 4 năm 2019

Cập nhật danh mục tiêu chuẩn quốc tế ISO công bố trong tháng 4 năm 2019

Cập nhật danh mục tiêu chuẩn quốc tế ISO công bố trong tháng 4 năm 2019

Đăng ngày: 09:21 24-04-2019

Trong tháng 4 tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO đã công bố các tiêu chuẩn mới thuộc nhiều lĩnh vực khác.

Danh mục tiêu chuẩn quốc tế JIS công bố trong tháng 2 năm 2019

Danh mục tiêu chuẩn quốc tế JIS công bố trong tháng 2 năm 2019

Đăng ngày: 11:05 15-02-2019

Tiêu chuẩn JISC mới công bố Danh mục tiêu chuẩn Quốc tế JISC công bố trong tháng 2 năm 2019

Danh mục tiêu chuẩn quốc tế JIS công bố trong tháng 1 năm 2019

Danh mục tiêu chuẩn quốc tế JIS công bố trong tháng 1 năm 2019

Đăng ngày: 10:34 04-01-2019

Tiêu chuẩn JISC mới công bố Danh mục tiêu chuẩn Quốc tế JISC công bố trong tháng 1 năm 2019

Cập nhật danh mục tiêu chuẩn quốc tế ISO công bố trong tháng 12 năm 2018

Cập nhật danh mục tiêu chuẩn quốc tế ISO công bố trong tháng 12 năm 2018

Đăng ngày: 14:26 07-12-2018

Trong tháng 12 tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO đã công bố các tiêu chuẩn mới thuộc nhiều lĩnh vực khác.

Danh mục tiêu chuẩn Quốc tế ASTM công bố trong tháng 12 năm 2018

Danh mục tiêu chuẩn Quốc tế ASTM công bố trong tháng 12 năm 2018

Đăng ngày: 14:10 07-12-2018

Tiêu chuẩn mới ban hành ASTM tháng 12

Danh mục tiêu chuẩn quốc tế JIS công bố trong tháng 12 năm 2018

Danh mục tiêu chuẩn quốc tế JIS công bố trong tháng 12 năm 2018

Đăng ngày: 14:08 07-12-2018

Tiêu chuẩn JISC mới công bố Danh mục tiêu chuẩn Quốc tế JISC công bố trong tháng 12 năm 2018

Danh mục tiêu chuẩn quốc tế IEC công bố trong tháng 11 năm 2018

Danh mục tiêu chuẩn quốc tế IEC công bố trong tháng 11 năm 2018

Đăng ngày: 16:04 22-11-2018

Trong tháng 11 tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế IEC đã công bố các tiêu chuẩn mới

Danh mục tiêu chuẩn Quốc tế ASTM công bố trong tháng 11 năm 2018

Danh mục tiêu chuẩn Quốc tế ASTM công bố trong tháng 11 năm 2018

Đăng ngày: 16:00 22-11-2018

Tiêu chuẩn mới ban hành ASTM tháng 11

Danh mục tiêu chuẩn Quốc tế JISC công bố trong tháng 11 năm 2018

Danh mục tiêu chuẩn Quốc tế JISC công bố trong tháng 11 năm 2018

Đăng ngày: 16:05 29-10-2018

Tiêu chuẩn JISC mới công bố Danh mục tiêu chuẩn Quốc tế JISC công bố trong tháng 11 năm 2018

Danh mục tiêu chuẩn Quốc tế JISC công bố trong tháng 10 năm 2018

Danh mục tiêu chuẩn Quốc tế JISC công bố trong tháng 10 năm 2018

Đăng ngày: 11:04 15-10-2018

Tiêu chuẩn JISC mới công bố Danh mục tiêu chuẩn Quốc tế JISC công bố trong tháng 10 năm 2018

Danh mục tiêu chuẩn Quốc tế ASTM công bố trong tháng 10 năm 2018

Danh mục tiêu chuẩn Quốc tế ASTM công bố trong tháng 10 năm 2018

Đăng ngày: 10:44 15-10-2018

Tiêu chuẩn mới ban hành ASTM tháng 10

 Danh mục tiêu chuẩn quốc tế ASTM công bố trong tháng 9 năm 2018

Danh mục tiêu chuẩn quốc tế ASTM công bố trong tháng 9 năm 2018

Đăng ngày: 15:03 04-10-2018

Tiêu chuẩn mới ban hành ASTM tháng 9

Danh mục tiêu chuẩn quốc tế IEC công bố trong tháng 8 năm 2018

Danh mục tiêu chuẩn quốc tế IEC công bố trong tháng 8 năm 2018

Đăng ngày: 16:05 03-10-2018

Trong tháng 8 tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế IEC đã công bố các tiêu chuẩn mới thuộc 15 lĩnh vực khác.

Cập nhật danh mục tiêu chuẩn quốc tế ISO công bố trong tháng 7 năm 2018

Cập nhật danh mục tiêu chuẩn quốc tế ISO công bố trong tháng 7 năm 2018

Đăng ngày: 11:24 03-10-2018

Trong tháng 7 tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO đã công bố các tiêu chuẩn mới thuộc 58 lĩnh vực khác.

Hội thảo khu vực Châu Á  - Thái Bình Dương về tiêu chuẩn hóa đối với thiết bị chiếu sáng công nghệ LED và đô thị thông minh

Hội thảo khu vực Châu Á - Thái Bình Dương về tiêu chuẩn hóa đối với thiết bị chiếu sáng công nghệ LED và đô thị thông minh

Đăng ngày: 10:35 07-04-2018

Nhằm thúc đẩy hoạt động xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn quốc tế tại Việt Nam trong lĩnh vực đô thị thông minh, công nghệ chiếu sáng LED. Trong hai ngày 5-6/3/2018 tại TPHCM,

Chính phủ yêu cầu kiểm soát chặt chẽ hóa chất kháng sinh nhập khẩu

Chính phủ yêu cầu kiểm soát chặt chẽ hóa chất kháng sinh nhập khẩu

Đăng ngày: 10:35 07-04-2018

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo tăng cường thanh tra, kiểm tra (đặc biệt là thanh tra, kiểm tra đột xuất khi cơ sở có dấu hiệu vi phạm)