Ban kỹ thuật quốc tế

Hiển thị 21 - 40 trong số 1007

#Số hiệuTên ban kỹ thuật quốc tếBan kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia tương ứngTư cách thành viên
  
21ISOTC 34/WG 10Food irradiation
22ISOTC 34/SC 11Aninal and vegetable fats and oils
23ISOTC 34/SC 12Sensory analysis
24ISOTC 34/WG 14Vitamins
25ISOTC 34/SC 14Fresh

TCVN/TC/F 10

26ISOTC 34/SC 15Coffee
27ISOTC 34/SC 15COFFEEISOTC 34/SC 15Coffee
28ISOTC 34/WG 15Nutrition and dietetics services

TCVN/TC/F 6

29ISOTC 34/SC 17MANAGEMENTSYSTEMSFORFOODSAFETYISOTC 34/SC 17Managementsystemsforfoodsafety
30ISOTC 54Essentialoils
31ISOTC 234Fisheriesandaquaculture

TCVN/TC/F 11

32POULTRYpoultry

TCVN/TC/F 8

33TC 11TC 11
34TC 20TC 20
35TC 55TC 55
36TC 57TC 57
37CCAFRICAFAO/WHO Coordinating Committee for AfricaChưa xác định
38CCASIAFAO/WHO Coordinating Committee for AsiaChưa xác định
39CCCF Codex Committee on Contaminants in FoodsChưa xác định
40CCCPLCodex Committee on Cereals, Pulses and LegumesChưa xác định