Ban kỹ thuật quốc tế

Hiển thị 21 - 40 trong số 1007

#Số hiệuTên ban kỹ thuật quốc tếBan kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia tương ứngTư cách thành viên
  
21ISO/TC 174 Jewellery and precious metals  

TCVN/TC 174

O - Thành viên quan sát
22ISO/TC 178 Lifts, escalators and moving walks  

TCVN/TC 178

O - Thành viên quan sát
23ISO/TC 274 Light and lighting Chưa xác định
24ISO/TC 8/SC 2 Marine environment protectionChưa xác định
25ISO/TC 20/SC 18 MaterialsChưa xác định
26ISO/TC 155 Nickel and nickel alloys O - Thành viên quan sát
27ISO/TC 157 Non-systemic contraceptives and STI barrier prophylactics

TCVN/TC 157

O - Thành viên quan sát
28ISO/TC 256 Pigments, dyestuffs and extenders Chưa xác định
29ISO/TC 270 Plastics and rubber machines Chưa xác định
30ISO/TC 269 Railway applications Chưa xác định
31ISO/TC 262 Risk management O - Thành viên quan sát
32ISO/TC 241 Road traffic safety management systems O - Thành viên quan sát
33ISO/TC 39/SC 10 SafetyChưa xác định
34ISO/TC 254 Safety of amusement rides and amusement devices O - Thành viên quan sát
35ISO/PC 305 Sustainable non-sewered sanitation systems Chưa xác định
36ISO/TC 69/SC 1 Terminology and symbolsChưa xác định
37ISO/TC 79/SC 11 TitaniumChưa xác định
38ISO/TC 249 Traditional chinese medicine P - Thành viên chính thức
39IEC/TA 12AV energy efficiency and smart grid applicationsChưa xác định
40ISO/TC 69/SC 5Acceptance samplingChưa xác định