Ban kỹ thuật quốc tế

Hiển thị 101 - 120 trong số 1007

#Số hiệuTên ban kỹ thuật quốc tếBan kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia tương ứngTư cách thành viên
  
101ISO/TC 215Health informatics O - Thành viên quan sát
102ISO/TC 214Elevating work platforms O - Thành viên quan sát
103ISO/TC 213Dimensional and geometrical product specifications and verification O - Thành viên quan sát
104ISO/TC 212Clinical laboratory testing and in vitro diagnostic test systems O - Thành viên quan sát
105ISO/TC 211Geographic information/Geomatics O - Thành viên quan sát
106ISO/TC 210Quality management and corresponding general aspects for medical devices

TCVN/TC 210

O - Thành viên quan sát
107ISO/TC 209CleanroomsandassociatedcontrolledenvironmentsO - Thành viên quan sát
108ISO/TC 207/SC 7Greenhouse gas management and related activitiesP - Thành viên chính thức
109ISO/TC 207/SC 5Life cycle assessmentO - Thành viên quan sát
110ISO/TC 207/SC 4Environmental performance evaluationO - Thành viên quan sát
111ISO/TC 207/SC 3Environmental labellingO - Thành viên quan sát
112ISO/TC 207/SC 2Environmental auditing and related environmental investigationsP - Thành viên chính thức
113ISO/TC 207/SC 1Environmental management systemsP - Thành viên chính thức
114ISO/TC 207Environmentalmanagement

TCVN/TC 207

P - Thành viên chính thức
115ISO/TC 206Fine ceramics

TCVN/TC 206

O - Thành viên quan sát
116ISO/TC 205Building environment design O - Thành viên quan sát
117ISO/TC 204Intelligent transport systems O - Thành viên quan sát
118ISO/TC 202/SC 4Scanning electron microscopy (SEM)Chưa xác định
119ISO/TC 202/SC 3Analytical electron microscopyChưa xác định
120ISO/TC 202/SC 2Electron probe microanalysisChưa xác định