Ban kỹ thuật quốc tế

Hiển thị 821 - 840 trong số 1007

#Số hiệuTên ban kỹ thuật quốc tếBan kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia tương ứngTư cách thành viên
  
821ISO/TC 172/SC 3Optical materials and componentsChưa xác định
822ISO/TC 172/SC 4Telescopic systemsChưa xác định
823ISO/TC 172/SC 5Microscopes and endoscopesChưa xác định
824ISO/TC 172/SC 6Geodetic and surveying instrumentsChưa xác định
825ISO/TC 172/SC 7Ophthalmic optics and instrumentsChưa xác định
826ISO/TC 172/SC 9Laser and electro-optical systemsChưa xác định
827ISO/TC 173Assistive products for persons with disability

TCVN/TC 173

O - Thành viên quan sát
828ISO/TC 173/SC 1WheelchairsChưa xác định
829ISO/TC 173/SC 2Classification and terminologyChưa xác định
830ISO/TC 173/SC 3Aids for ostomy and incontinenceChưa xác định
831ISO/TC 173/SC 7Assistive products for persons with impaired sensory functionsChưa xác định
832ISO/TC 174 Jewellery and precious metals  

TCVN/TC 174

O - Thành viên quan sát
833ISO/TC 176Quality management and quality assurance    O - Thành viên quan sát
834ISO/TC 176/SC 1Concepts and terminologyChưa xác định
835ISO/TC 176/SC 2Quality systemsP - Thành viên chính thức
836ISO/TC 176/SC 3Supporting technologiesChưa xác định
837ISO/TC 178 Lifts, escalators and moving walks  

TCVN/TC 178

O - Thành viên quan sát
838ISO/TC 179MasonryO - Thành viên quan sát
839ISO/TC 179/SC 1Unreinforced masonry [STANDBY]Chưa xác định
840ISO/TC 179/SC 2Reinforced masonry [STANDBY]Chưa xác định