Ban kỹ thuật quốc tế

Hiển thị 181 - 200 trong số 1007

#Số hiệuTên ban kỹ thuật quốc tếBan kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia tương ứngTư cách thành viên
  
181ISO/TC 238Solid biofuels O - Thành viên quan sát
182ISO/TC 300Solid Recovered Fuels Chưa xác định
183ISO/TC 44/SC 12Soldering materialsChưa xác định
184IEC/TC 117Solar thermal electric plantsChưa xác định
185IEC/TC 82Solar photovoltaic energy systems

TCVN/TC/E 13

Chưa xác định
186ISO/TC 180Solar energy O - Thành viên quan sát
187ISO/TC 190Soil quality

TCVN/TC 190

O - Thành viên quan sát
188ISO/IEC JTC 1/SC 7Software and systems engineeringChưa xác định
189ISO/TC 83/SC 4Snowsports equipmentChưa xác định
190ISO/TC 21/SC 11Smoke and heat control systems and componentsChưa xác định
191IEC/PC 118Smart grid user interfaceChưa xác định
192ISO/TC 268/SC 1Smart community infrastructures

TCVN/TC 268/SC 1

O - Thành viên quan sát
193IEC/SYC SMART ENERGYSmart EnergyChưa xác định
194ISO/TC 29Small tools

TCVN/TC 29

O - Thành viên quan sát
195IEC/SC 59LSmall household appliancesChưa xác định
196ISO/TC 188Small craft O - Thành viên quan sát
197ISO/TC 275Sludge recovery, recycling, treatment and disposal Chưa xác định
198ISO/TC 71/SC 5Simplified design standard for concrete structuresChưa xác định
199IEC/TC 73Short-circuit currentsChưa xác định
200ISO/TC 114/SC 1Shock resistant watches [STANDBY]Chưa xác định