TCVN/TC 268/SC 1 - Cơ sở hạ tầng cộng đồng thông minh

Số hiệu
TCVN/TC 268/SC 1
Tên Ban kỹ thuật
Cơ sở hạ tầng cộng đồng thông minh
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng

ISO/TC 268/SC 1 - Smart community infrastructures

Phạm vi
Hạ tầng cộng đồng thông minh
Liên hệ

Nguyễn Hải Anh, Thư ký

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 7 - Công nghệ thông tin

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.3756 9085 - Email: nh-anh@tcvn.gov.vn

Thành viên Ban kỹ thuật
 • Nguyễn Việt Hải (Trưởng ban)
 • Nguyễn Hải Anh (Thư ký)
 • Phạm Thanh Giang
 • Hồ Đức Thắng
 • Trần Đình Thái
 • Lê Tuấn Anh
 • Phạm Văn Hải
 • Lê Quang Minh
 • Lê Thị Bích Thuận
 • Lê Xuân Trường
 • Nguyễn Kiên Cường
Danh sách dự thảo đang thực hiện
FB Chat.txt