Ban kỹ thuật quốc tế

Hiển thị 1 - 20 trong số 1007

#Số hiệuTên ban kỹ thuật quốc tếBan kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia tương ứngTư cách thành viên
  
1POULTRYpoultry

TCVN/TC/F 8

2ISO/TC 18Zinc and zinc alloys [STANDBY]O - Thành viên quan sát
3ISO/TC 201/SC 10X-ray Reflectometry (XRR) and X-ray Fluorescence (XRF) AnalysisChưa xác định
4ISO/TC 79/SC 6Wrought aluminium and aluminium alloysChưa xác định
5ISO/TC 146/SC 2Workplace atmospheresChưa xác định
6ISO/TC 39/SC 8Work holding spindles and chucksChưa xác định
7ISO/TC 39/SC 4Woodworking machinesChưa xác định
8ISO/TC 89Wood-based panels

TCVN/TC 89

O - Thành viên quan sát
9ISO/TC 165/SC 1Wood materials - Durability and preservation [STANDBY]Chưa xác định
10IEC/SC 46CWires and symmetric cablesChưa xác định
11IEC/TA 15Wireless Power TransferChưa xác định
12IEC/TC 55Winding wiresChưa xác định
13IEC/TC 88Wind energy generation systemsChưa xác định
14ISO/PC 310Wheeled child conveyancesChưa xác định
15ISO/TC 173/SC 1WheelchairsChưa xác định
16ISO/TC 44/SC 3Welding consumablesChưa xác định
17ISO/TC 44/SC 14Welding and brazing in aerospaceChưa xác định
18ISO/TC 44Welding and allied processes

TCVN/TC 44

O - Thành viên quan sát
19IEC/TC 124Wearable electronic devices and technologiesChưa xác định
20ISO/TC 114/SC 3Water-resistant watchesChưa xác định