TCVN/TC 44 - Quá trình hàn

Số hiệu
TCVN/TC 44
Tên Ban kỹ thuật
Quá trình hàn
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng

ISO/TC 44 - Welding and allied processes

Phạm vi
Hoạt động tiêu chuẩn hóa trong lĩnh vực Hàn
Liên hệ

Nguyễn Ngọc Hưởng, Thư ký

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 1 - Cơ khí, luyện kim

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.38361 466  -  Email: nghuong.tcvn@gmail.com

Thành viên Ban kỹ thuật
 • Hà Văn Vui (Trưởng ban)
 • Nguyễn Ngọc Hưởng (Thư ký)
 • Cao Bảo Anh
 • Nguyễn Thúc Hà
 • Hoàng Văn Châu
 • Đào Quang Kế
 • Hoàng Tùng
 • Đỗ Hải Tĩnh
 • Nguyễn Ngọc Hoa
 • Nguyễn Hữu Trường
 • Nguyễn Minh Thư
Danh sách dự thảo đang thực hiện
 • Nhân sự hàn - Kiểm tra Chấp nhận thợ hàn máy và thợ cài đặt hàn đối với hàn cơ khí hóa và tự động hóa vật liệu kim loại
 • Đặc tính kỹ thuật và Chấp nhận các quy trình hàn vật liệu kim loại – Thử quy trình hàn – Phần 12: Hàn điểm, đường và hàn gờ nổi
 • Đặc tính kỹ thuật và Chấp nhận các quy trình hàn vật liệu kim loại – Chấp nhận bởi quy trình hàn tiêu chuẩn
 • Đặc tính kỹ thuật và Chấp nhận các quy trình hàn vật liệu kim loại – Chấp nhận trên cơ sở thử hàn trước khi sản xuất
 • Đặc tính kỹ thuật và Chấp nhận các quy trình hàn vật liệu kim loại – Thử quy trình hàn – Phần 13: Hàn ép chồn (giáp mép điện trở) và hàn chảy giáp mép
 • Đặc tính kỹ thuật và Chấp nhận các quy trình hàn vật liệu kim loại – Thử quy trình hàn – Phần 14: Hàn hỗn hợp laze-hồ quang thép, niken và hợp kim niken
 • Hàn - Mối hàn nóng chảy ở thép, niken, titan và các hợp kim của chúng (trừ hàn bằng chùm tia) - Mức chất lượng đối với khuyết tật
 • Hàn và các quá trình liên quan - Chuẩn bị mối nối - Phần 2: Hàn hồ quang dưới lớp thuốc cho thép
 • Thử phá hủy mối hàn trên vật liệu kim loại - Kiểm tra tổ chức thô đại và tế vi của mối hàn
 • Hàn và các quá trình liên quan - Các loại chuẩn bị mối nối - Phần 1: Hàn hồ quang điện cực nóng chảy bằng tay, hàn hồ quang điện cực nóng chảy trong môi trường khí bảo vệ, hàn khí, hàn TIG và hàn chùm tia cho thép
FB Chat.txt