Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R1R7R8R0R7*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 9982-1:2013
Năm ban hành 2013

Publication date

Tình trạng W - Hết hiệu lực (Withdraw)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Tủ lạnh bày hàng - Phần 1: Từ vựng
Tên tiếng Anh

Title in English

Refrigerated display cabinets - Part 1: Vocabulary
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 23953-1:2005 with amendment 1:2002
IDT - Tương đương hoàn toàn
Thay thế bằng

Replaced by

Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

97.030 - Dụng cụ điện gia dụng nói chung
97.130.20 - Dụng cụ làm lạnh thương nghiệp
Số trang

Page

25
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 150,000 VNĐ
Bản File (PDF):300,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này thiết lập từ vựng của các thuật ngữ và định nghĩa về các tủ lạnh bày hàng được dùng để trưng bày thực phẩm. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các máy lạnh hoặc tủ lạnh bán hàng dùng cho phục vụ ăn uống của các nhà hàng hoặc các ứng dụng tương tự không phục vụ cho bán lẻ.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 9982-2 (ISO 23953-2), Tủ lạnh bày hàng – Phần 2:Phân loại, yêu cầu và điều kiện thử (Refrigerated display cabinets-Part 2:Classification, requirements and test conditions. ).
Quyết định công bố

Decision number

4264/QĐ-BKHCN , Ngày 31-12-2013
Ban kỹ thuật

Technical Committee

TCVN/TC 86 - Máy lạnh và điều hòa không khí