Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Quyền xuất bản Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam
_8*L9G3L4G0G0L0**R1R0R6R3R1R3*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 9297:2012
Năm ban hành 2012

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Phân bón - Phương pháp xác định độ ẩm
Tên tiếng Anh

Title in English

Fertilizers - Method for determination of moisture
Thay thế cho

Replace

10 TCN 302:2005
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

65.080 - Phân bón
Số trang

Page

8
Giá:

Price

50,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ ẩm cho các loại phân bón thể rắn.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 5815:2001, Phân hỗn hợp NPK – Phương pháp thử.
Quyết định công bố

Decision number

2914/QĐ-BKHCN , Ngày 29-10-2012