Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R0R9R5R9R7R6*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 8389-3:2010
Năm ban hành 2010

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Khẩu trang y tế - Phần 3: Khẩu trang y tế phòng độc hóa chất
Tên tiếng Anh

Title in English

Medical face mask - Part 3: Medical face mask preventing of toxic chemicals
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

11.040 - Thiết bị y tế
Số trang

Page

22
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 150,000 VNĐ
Bản File (PDF):264,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này áp dụng đối với khẩu trang y tế phòng độc hóa chất.
Khẩu trang y tế phòng độc hóa chất có tác dụng lọc khí độc và hơi độc, tạo luồng khí sạch sau khi đi qua lớp vi Iọc than hoạt tính.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 4851:1989 (ISO 3696:1987), Nước dùng để phân tích trong phòng thí nghiệm
TCVN 5938:2005, Chất lượng không khí-Nồng độ tối đa cho phép của một số chất độc hại trong không khí xung quanh
TCVN 8389-1:2010, Khẩu trang y tế-Phần 1:Khẩu trang y tế thông thường
Quyết định công bố

Decision number

1510/QĐ-BKHCN , Ngày 10-08-2010

FB Chat.txt