Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R0R6R6R6R8R6*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 5938:2005
Năm ban hành 2005

Publication date

Tình trạng W - Hết hiệu lực (Withdraw)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Chất lượng không khí - Nồng độ tối đa cho phép của một số chất độc hại trong không khí xung quanh
Tên tiếng Anh

Title in English

Air quality - Maximum allowable concentration of hazardous substances in ambient air
Thay thế cho

Replace

Thay thế bằng

Replaced by

QCVN 06:2009/BTNMT
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

13.040.20 - Không khí xung quanh
Số trang

Page

7
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 50,000 VNĐ
Bản File (PDF):84,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

1.1 Tiêu chuẩn này qui định nồng độ tối đa cho phép của một số chất độc hại trong không khí xung quanh sinh ra do các hoạt động của con người.
1.2 Tiêu chuẩn này áp dụng để đánh giá chất lượng không khí xung quanh và giám sát tình trạng ô nhiễm không khí.
1.3 Tiêu chuẩn này không áp dụng đối với không trong phạm vi các cơ sở sản xuất công nghiệp và không khí trong nhà.
2 Giá trị giới hạn
2.1 Nồng độ cho phép của một số chất độc hại trong không khí xung quanh được quy định trong bảng 1.
2.2 Phương pháp lấy mẫu. Phân tích, tính toán xác định từng thông số cụ thể được quy định trong các TCVN tương ứng hoặc theo các phương pháp do cơ quan có thẩm quyền chỉ định.
Quyết định công bố

Decision number

2732-QĐ-BKHCN , Ngày 09-12-2008