Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R0R8R9R7R0R8*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 8151-3:2009
Năm ban hành 2009

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Bơ - Xác định độ ẩm, hàm lượng chất khô không béo và hàm lượng chất béo - Phần 3: Tính hàm lượng chất béo
Tên tiếng Anh

Title in English

Butter - Determination of moisture, non-fat solids and fat contents - Part 3: Calculation of fat content
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 3727-3:2003
IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

67.100.20 - Bơ. Phomat
Số trang

Page

7
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 50,000 VNĐ
Bản File (PDF):84,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp tính hàm lượng chất béo của bơ.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 8151-1:2009 (ISO 3727-1:2001), Bơ-Xác định độ ẩm, hàm lượng chất khô không béo và hàm lượng chất béo-Phần 1:Xác định độ ẩm (Phương pháp chuẩn).
TCVN 8151-2:2009 (ISO 3727-2:2001), Bơ-Xác định độ ẩm, hàm lượng chất khô không béo và hàm lượng chất béo-Phần 2:Xác định hàm lượng chất khô không béo (Phương pháp chuẩn).
Quyết định công bố

Decision number

2729/QĐ-BKHCN , Ngày 01-12-2009

FB Chat.txt