Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R7R0R0R0R0*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 7909-3-12:2020
Năm ban hành 2020

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Tương thích điện từ (EMC) – Phần 3-12: Các giới hạn – Giới hạn dòng điện hài được tạo ra bởi thiết bị kết nối với hệ thống điện hạ áp công cộng có dòng điện đầu vào > 16 A và ≤ 75 A mỗi pha
Tên tiếng Anh

Title in English

Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 3-12: Limits – Limits for harmonic currents produced by equipment connected to public low-voltage systems with input current >16 A and ≤ 75 A per phase
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

IEC 61000-3-12:2011
IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

33.100.10 - Sự phát xạ
Số trang

Page

29
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 150,000 VNĐ
Bản File (PDF):348,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này đề cập đến giới hạn của dòng điện hài được đưa vào hệ thống nguồn điện công cộng. Các giới hạn cho trong tiêu chuẩn này áp dụng được cho thiết bị điện và điện tử có dòng điện đầu vào danh định lớn hơn 16 A, đến và bằng 75 A mỗi pha, được thiết kế để kết nối với hệ thống phân phối điện xoay chiều hạ áp công cộng có các loại sau:
- điện áp danh nghĩa đến 240 V, một pha, hai hoặc ba dây;
- điện áp danh nghĩa đến 690 V, ba pha, ba hoặc bốn dây;
- tần số danh nghĩa 50 Hz hoặc 60 Hz.

Các hệ thống phân phối điện khác không thuộc phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn này. Các giới hạn cho trong phiên bản này áp dụng cho thiết bị được kết nối với hệ thống 230/400 V, 50 Hz. Xem thêm Điều 5.
CHÚ THÍCH 1: Giới hạn đối với các hệ thống khác sẽ được bổ sung trong phiên bản mới của tiêu chuẩn này.
CHÚ THÍCH 2: Thiết bị có dòng điện đầu vào danh định vượt quá 75 A mỗi pha cần được xem xét về các yêu cầu dòng điện hài trong hệ thống lắp đặt. Xem TCVN 7909-3-6 (IEC/TR 61000-3-6) và IEC /TR 61000-3-14.
Tiêu chuẩn này áp dụng cho thiết bị được thiết kế để nối với hệ thống điện hạ áp có giao diện với nguồn điện công cộng ở mức điện áp thấp. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho thiết bị được thiết kế chỉ kết nối với hệ thống điện hạ áp tư nhân chỉ giao diện với nguồn cấp điện công cộng ở mức trung áp hoặc cao áp.
CHÚ THÍCH 3: Phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn này được giới hạn cho thiết bị được kết nối với hệ thống điện hạ áp công cộng vì phát xạ từ thiết bị được lắp đặt trong hệ thống hạ áp tư nhân có thể được kiểm soát tổng hợp tại điểm MV của ghép nối chung bằng cách sử dụng các quy trình được nêu trong TCVN 7909-3-6 (IEC/TR 61000-3-6) và/hoặc bằng các thỏa thuận hợp đồng giữa nhà vận hành mạng lưới phân phối điện và khách hàng. Dự kiến rằng nhà vận hành các hệ thống tư nhân sẽ quản lý môi trường EMC theo cách đảm bảo phù hợp với các điều khoản được cho trong TCVN 7909-3-6 (IEC/TR 61000-3-6) và hoặc các thỏa thuận hợp đồng.
CHÚ THÍCH 4: Nếu thiết bị được thiết kế để chỉ kết nối với hệ thống tư nhân thì nhà chế tạo cần nêu rõ điều này trong tài liệu sản phẩm.
CHÚ THÍCH 5: Thiết bị chuyên dụng có dòng điện đầu vào ≤16 A mỗi pha và không phù hợp với các yêu cầu và giới hạn của TCVN 7909-3-2 (IEC 61000-3-2) có thể cho phép kết nối với một số loại nguồn cấp điện hạ áp tương tự như thiết bị có dòng điện đầu vào > 16 A mỗi pha và không phù hợp với các yêu cầu và giới hạn của tiêu chuẩn hiện hành (xem Phụ lục C).
CHÚ THÍCH 6: Giới hạn trong tiêu chuẩn này không áp dụng cho bộ lọc hài độc lập.
Tiêu chuẩn này xác định:
a) Các yêu cầu và giới hạn phát xạ đối với thiết bị;
b) Phương pháp thử nghiệm điển hình và mô phỏng.

Các thử nghiệm theo tiêu chuẩn này là thử nghiệm điển hình đối với thiết bị hoàn chỉnh.
Sự phù hợp với tiêu chuẩn này cũng có thể được xác định bằng các mô phỏng được công nhận.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 7909-2-2 (IEC/TR 61000-2-2), Tương thích điện từ (EMC) – Phần 2-2:Môi trường – Mức tương thích đối với nhiều dẫn tần số thấp và tín hiệu truyền trong hệ thống cung cấp điện hạ áp công cộng
TCVN 7909-2-4 (IEC/TR 61000-2-4), Tương thích điện từ (EMC) – Phần 2-4:Môi trường – Mức tương thích đối với nhiễu dẫn tần số thấp trong khu công nghiệp
TCVN 7909-3-2 (IEC 61000-3-2), Tương thích điện từ (EMC) – Phần 3-2:Giới hạn – giới hạn đối với phát xạ
TCVN 7995 (IEC 60038), Điện áp tiêu chuẩn
IEC 60050-161:1990 with amd1:1997 and amd2:1998, International Electrotechnical Vocabulary – Chapter 161:Electromagnetic compatibility 1
IEC 61000-4-7, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-7:Testing and measurement techniques – General guide on harmonics and interharmonics measurements and instrumentation, for power supply systems and equipment connected thereto (Tương thích điện từ (EMC) – Phần 4-15:Kỹ thuật thử nghiệm và phép đo – Hướng dẫn chung về phép đo và dụng cụ đo hài và hài trung gian đối với hệ thống cung cấp điện và thiết bị được nối thêm vào)
Quyết định công bố

Decision number

3990/QĐ-BKHCN , Ngày 31-12-2020
Ban kỹ thuật

Technical Committee

TCVN/TC/E 9 - Tương thích điện từ