Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Quyền xuất bản Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam
_8*L9G3L4G0G0L0**R0R8R5R5R6R4*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 7898:2009
Năm ban hành 2009

Publication date

Tình trạng W - Hết hiệu lực

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Bình đun nước nóng có dự trữ - Hiệu suất năng lượng
Tên tiếng Anh

Title in English

Storage water heaters - Energy efficiency
Thay thế bằng

Replaced by

Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

97.170 - Thiết bị chăm sóc con người
Số trang

Page

8
Giá:

Price

50,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này áp dụng cho bình đun nước nóng bằng điện có dự trữ (sau đây gọi tắt là bình đun nước nóng) dùng trong gia đình và các mục đích tương tự có dung tích đến 40 lít.
Tiêu chuẩn này qui định hiệu suất năng lượng của bình đun nước nóng.
Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các dụng cụ đun nước nóng để uống.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 5699-2-21:2007 (IEC 60335-2-21:2004), Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự-An toàn – Phần 2-21:Yêu cầu cụ thể đối với bình đun nước nóng có dự trữ
Quyết định công bố

Decision number

632/QĐ-BKHCN , Ngày 20-04-2009
Ban kỹ thuật

Technical Committee

TCVN/TC/E 1 - Máy điện và khí cụ điện