Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R0R6R1R0R5R6*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 7009-2:2002
Năm ban hành 2002

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Tín hiệu báo động trong chăm sóc gây mê và hô hấp - Phần 2: Tín hiệu báo động bằng âm thanh
Tên tiếng Anh

Title in English

Anaesthesia and respiratory care alarm signals - Part 2: Auditory alarm signals
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 9703-2:1994
IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

11.040 - Thiết bị y tế
Số trang

Page

9
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 50,000 VNĐ
Bản File (PDF):108,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định các đặc tính kỹ thuật thành phần âm thanh của hệ thống báo động điện sơ cấp trong chăm sóc gây mê và hô hấp, hoặc riêng biệt hoặc là một phần của hệ thống tập trung. Tiêu chuẩn này chỉ được áp dụng nếu nó được trích dẫn trong một tiêu chuẩn riêng của thiết bị y tế.
Tiêu chuẩn này không quy định:
a) các thiết bị y tế được lắp sẵn hệ thống báo động;
b) các điều kiện để kích thích các báo động;
c) phương tiện phát tín hiệu báo động;
d) đặc tính kỹ thuật hệ thống báo động thứ cấp, nghĩa là hệ thống báo động được kích hoạt khi hệ thống báo động sơ cấp bị hỏng;
e) chỉ định ưu tiên báo động.
Chú thích 1 - Khi áp dụng các tín hiệu báo động quy định trong TCVN 7009 (ISO 9703) cần áp dụng cả các yêu cầu cụ thể trong các “tiêu chuẩn riêng” (được xây dựng trong IEC) đối với các thiết bị y tế cụ thể.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
ISO 3744:1994 Acoustics-Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure-Engineering method in an essentially free field over a reflecting plane (Âm thanh-Xác định mức tạp âm của nguồn tạo âm bằng áp lực-Phương pháp kỹ thuật trong trường tự do vượt qua mặt phẳng phản hồi).
TCVN 7009-1:2002 (ISO 9703-1:1992), Tín hiệu báo động trong chăm sóc gây mê và hô hấp-Phần 1:Tín hiệu báo động bằng hình ảnh.
ISO 11201 Acoustics-Noise emitted by machinery and equipment-Measurement of emession sound pressure levels at the work station and at other specified positions-Engieering method in an essentially free field over a reflecting plane (Âm thanh-Tiếng ồn phát ra từ máy và thiết bị-Đo mức phát xạ áp suất âm thanh tại vị trí làm việc và vị trí đặc trưng khác-Phương pháp kỹ thuật trong trường tự do vượt qua mặt phẳng phản hồi).
Quyết định công bố

Decision number

2926/ QĐ/ BKHCN , Ngày 30-12-2008