Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R0R6R1R0R4R9*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 7009-1:2002
Năm ban hành 2002

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Tín hiệu báo động trong chăm sóc gây mê và hô hấp - Phần 1: Tín hiệu báo động bằng hình ảnh
Tên tiếng Anh

Title in English

Anaesthesia and respiratory care alarm signals - Part 1: Visual alarm signals
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 9703-1:1992
IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

11.040 - Thiết bị y tế
Số trang

Page

8
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 50,000 VNĐ
Bản File (PDF):96,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định các đặc tính kỹ thuật của các tín hiệu báo động bằng hình ảnh sử dụng trong chăm sóc gây mê và hô hấp. Tiêu chuẩn này còn tính đến các khuyến nghị trong IEC 73.
Tiêu chuẩn này không quy định:
a) các thiết bị y tế được lắp sẵn hệ thống báo động;
b) các điều kiện để kích hoạt các báo động;
c) phương tiện tạo ra tín hiệu báo động;
d) chỉ định ưu tiên báo động trong thiết bị y tế.
Chú thích 1 - Khi áp dụng các tín hiệu báo động quy định trong TCVN 7009 (ISO 9703) cần áp dụng cả các yêu cầu cụ thể trong các “tiêu chuẩn riêng” (được xây dựng trong IEC) đối với các thiết bị y tế cụ thể.
Quyết định công bố

Decision number

2926/ QĐ/ BKHCN , Ngày 30-12-2008