Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Quyền xuất bản Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam
_8*L9G3L4G0G0L0**R0R4R9R4R0R5*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 6379:1998
Năm ban hành 1998

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Thiết bị chữa cháy - Trụ nước chữa cháy - Yêu cầu kỹ thuật
Tên tiếng Anh

Title in English

Fire protection equipment - Fire hydrant - Technical requiments
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

13.220.30 - Thiết bị chữa cháy
Số trang

Page

19
Giá:

Price

100,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả các trụ nước chữa cháy (sau đây gọi tắt là trụ nước lắp đặt vào hệ thống cấp nước chung như: cấp nước đô thị, cấp nước bên ngoài của nhà hoặc công trình).
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 209:1966, Ren hình thang có đường kính 10 ÷ 640mm. Kích thước cơ bản.
TCVN 210:1966, Dung sai của ren hình thang có đường kính 10 ÷ 300mm.
TCVN 257:1985, Kim loại. Xác định độ cứng theo phương pháp Rocven. Thang A, B và C.
TCVN 385:1970, Vật đúc bằng gang xám. Sai lệch cho phép về kích thước và khối lượng. Lượng dư cho gia công cơ.
TCVN 1917:1993, Ren hệ mét. Lắp ghép có độ hở. Dung sai.
TCVN 2003:1977, Vòng đẹm cao su có mặt tròn để làm kín các thiết bị thủy lực và khí nén.
TCVN 2097:1993, Sơn. Phương pháp xác định độ bám dính của màng.
TCVN 2254:197,7 Rèn hình thang. Prôtin.
TCVN 4681:1989, Ren ống hình trụ.
TCVN 5739:1993, Thiết bị chữa cháy. Đầu nối.
Quyết định công bố

Decision number

2729/QĐ-BKHCN , Ngày 09-12-2008