Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Quyền xuất bản Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam
_8*L9G3L4G0G0L0**R0R0R2R0R2R8*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 385:1970
Năm ban hành 1970

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Vật đúc bằng gang xám - Sai lệch cho phép về kích thước và khối lượng - Lượng dư cho gia công cơ
Tên tiếng Anh

Title in English

Grey cast iron - Tolerances of dimensions and masses - Excess dimensions for mechanical treatment
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

77.080.10 - Gang đúc và gang thỏi
Số trang

Page

11
Giá:

Price

100,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định ba cấp chính xác chế tạo vật đúc bằng gang xám (kể cả gang biến tính), ba cấp lượng dư tương ứng với ba cấp chính xác đó cho gia công cơ và sai lệch cho phép về khối lượng.