Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Quyền xuất bản Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam
_8*L9G3L4G0G0L0**R0R7R5R0R5R3*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 6305-3:2007
Năm ban hành 2007

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Phòng cháy chữa cháy - Hệ thống Sprinkler tự động - Phần 3: Yêu cầu và phương pháp thử đối với van ống khô
Tên tiếng Anh

Title in English

Fire protection - Automatic sprinkler systems - Part 3: requirements and test methods for dry pipe valves
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 6182-3:2005 ,IDT - Tương đương hoàn toàn
Thay thế cho

Replace

Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

13.220.30 - Thiết bị chữa cháy
Số trang

Page

31
Giá:

Price

200,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định tính năng, các yêu cầu, phương pháp thử và các yêu cầu về ghi nhãn đối với van ống khô và thiết bị bổ sung có liên quan do nhà sản xuất quy định được sử dụng trong các hệ thống phòng cháy chữa cháy tự động ống khô.
Tiêu chuẩn này không quy định tính năng và các yêu cầu thử nghiệm cho các bộ phận phụ hoặc phụ tùng của van ống khô.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 4509:2006 (ISO 37), Cao su lưu hóa hoặc dẻo nóng-Xác định đặc tính ứng suất-Biến dạng kéo.
TCVN 2229:2007 (ISO 188), Cao su lưu hóa hoặc dẻo nóng-Thử hóa già nhanh và khả năng chịu nhiệt.
ISO 7-1, Pipe threads where pressure-tight joints are made on the threads-Part 1:Dimensions, tolerances, and designation (Ren ống cho mối nối kín áp bằng ghép ren-Phần 1:Ký hiệu, kích thước và dung sai).
ISO 898-1, Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel-Part 1:Bolts, screws and studs (Cơ tính của các chi tiết kẹp chặt được chế tạo bằng thép cacbon và thép hợp kim-Phần 1:Bulông, vít và vít cấy).
Quyết định công bố

Decision number

3249/QĐ-BKHCN , Ngày 31-12-2007