Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R0R3R1R3R8*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 5699-2-95:2011
Năm ban hành 2011

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn - Phần 2-95: Yêu cầu cụ thể đối với bộ truyền động dùng cho cửa gara chuyển động theo chiều thẳng đứng dùng cho khu vực nhà ở -
Tên tiếng Anh

Title in English

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-95: Particular requirements for drives for vertically moving garage doors for residential use
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

IEC 60335-2-95:2008
IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

29.120.01 - Phụ tùng điện nói chung
91.090 - Kết cấu bên ngoài
13.120 - An toàn gia đình
Số trang

Page

29
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 150,000 VNĐ
Bản File (PDF):348,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Điều này của Phần 1 được thay bằng:
Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về an toàn của bộ truyền động sử dụng điện dùng cho cửa gara của khu vực nhà ở để mở và đóng theo chiều thẳng đứng, điện áp danh định của bộ truyền động không lớn hơn 250 V đối với thiết bị một pha và 480 V đối với các thiết bị khác. Tiêu chuẩn này cũng đề cập đến các nguy hiểm liên quan đến sự chuyển động của cửa gara truyền động bằng điện.
CHÚ THÍCH 101: Ví dụ về cửa gara được thể hiện trên Hình 101.
CHÚ THÍCH 102: Bộ truyền động có thể được cung cấp cùng với cửa gara.
CHÚ THÍCH 103: Tiêu chuẩn này cũng áp dụng cho các thiết bị bảo vệ chống kẹt để sử dụng với bộ truyền động. Tiêu chuẩn này không đề cập đến các nguy hiểm liên quan tới cơ cấu chuyển động của bản thân cửa.
Trong chừng mực có thể, tiêu chuẩn này đề cập đến những nguy hiểm thường gặp mà thiết bị có thể gây ra cho mọi người ở bên trong và xung quanh nhà ở. Tuy nhiên, nói chung tiêu chuẩn này không xét đến việc trẻ em nghịch thiết bị, nhưng thừa nhận rằng trẻ em có thể ở trong khu vực lân cận cửa gara.
CHÚ THÍCH 104: Cần chú ý rằng các cơ quan có thẩm quyền về y tế, bảo hộ lao động và các cơ quan có thẩm quyền tương tự có thể quy định các yêu cầu bổ sung.
CHÚ THÍCH 105: Tiêu chuẩn này không áp dụng cho bộ truyền động:
- dùng cho cửa chớp cuộn, mái hiên, rèm cửa và các thiết bị tương tự (IEC 60335-2-97);
- dùng cho cửa gara để sử dụng từ hai hộ gia đình trở lên (TCVN 5699-2-103 (IEC 60335-2-103));
- dùng cho mục đích thương mại và công nghiệp;
- được thiết kế để sử dụng ở những nơi có điều kiện môi trường đặc biệt như khí quyển có chứa chất ăn mòn, dễ cháy nổ (bụi, hơi hoặc khí);
CHÚ THÍCH 106: Tiêu chuẩn này cũng đề cập đến bộ truyền động tự động.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 7699-2-52:2007 (IEC 60068-2-52:1996), Thử nghiệm môi trường-Phần 2-52:Các thử nghiệm-Thử nghiệm Kb:Sương muối, chu kỳ (dung dịch natri clorua)
Quyết định công bố

Decision number

3619/QĐ-BKHCN , Ngày 24-11-2011