Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R3R5R4R9R8*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 5699-2-109:2015
Năm ban hành 2015

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn - Phần 2-109: Yêu cầu cụ thể đối với thiết bị xử lý nước bằng bức xạ uv - 18
Tên tiếng Anh

Title in English

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-109: Particular requirements for UV radiation water treatment appliances
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

IEC 60335-2-109:2013
IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

13.120 - An toàn gia đình
97.030 - Dụng cụ điện gia dụng nói chung
Số trang

Page

18
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 100,000 VNĐ
Bản File (PDF):216,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Điều này của Phần 1 được thay bằng:
Tiêu chuẩn này quy định về an toàn đối với thiết bị xử lý nước bằng bức xạ UV dùng trong gia đình và các mục đích tương tự, điện áp danh định không lớn hơn 250 V.
Thiết bị không được thiết kế để sử dụng bình thường trong gia đình nhưng vẫn có thể là nguồn gây nguy hiểm cho công chúng, ví dụ như thiết bị được thiết kế cho những người không có chuyên môn sử dụng trong cửa hiệu, trong các ngành công nghiệp nhẹ và ở các trang trại, cũng thuộc phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn này.
Trong chừng mực có thể, tiêu chuẩn này đề cập đến những nguy hiểm thường gặp mà thiết bị có thể gây ra cho mọi người ở bên trong và xung quanh nhà ở. Tuy nhiên, nói chung tiêu chuẩn này không xét đến:
- những người (kể cả trẻ em) mà
• khả năng thể chất, giác quan hoặc tinh thần; hoặc
• thiếu kinh nghiệm và hiểu biết
làm cho họ không thể sử dụng thiết bị một cách an toàn khi không có sự giám sát hoặc hướng dẫn;
- việc trẻ em nghịch thiết bị.
CHÚ THÍCH 101: Cần chú ý:
- đối với thiết bị được thiết kế để sử dụng trên xe, tàu thủy hoặc máy bay có thể cần có yêu cầu bổ sung;
- các cơ quan có thẩm quyền về y tế, bảo hộ lao động và các cơ quan chức năng tương tự quy định các yêu cầu bổ sung.
CHÚ THÍCH 102: Tiêu chuẩn này không áp dụng cho:
- bơm (TCVN 5699-2-41 (IEC 60335-2-41));
- đèn điện dùng trong bể cá (IEC 60598-2-11);
- đèn điện dùng trong bể bơi và các ứng dụng tương tự (IEC 60598-2-18);
- thiết bị được thiết kế riêng để sử dụng chuyên dụng;
- thiết bị được thiết kế để sử dụng ở những nơi có điều kiện môi trường đặc biệt, như không khí có chứa chất ăn mòn hoặc dễ cháy nổ (bụi, hơi hoặc khí).
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
ISO 4892-2:2006, Plastics-Methods of exposure to laboratory light sources-Part 2:Xenon arc lamps (Chất dẻo-Phương pháp phơi nhiễm trong nguồn sáng phòng thí nghiệm-Phần 2:Bóng đèn hồ quang xenon)
ISO 4892-4:2004, Plastics-Methods of exposure to laboratory light sources-Part 4:Open flame carbon-arc lamps (Chất dẻo-Phương pháp phơi nhiễm trong nguồn sáng phòng thí nghiệm-Phần 4:Bóng đèn hồ quang các bon ngọn lửa trần)
Quyết định công bố

Decision number

4065/QĐ-BKHCN , Ngày 31-12-2015