Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Quyền xuất bản Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam
_8*L9G3L4G0G0L0**R0R6R8R8R5R7*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 5289:2006
Năm ban hành 2006

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Thuỷ sản đông lạnh - Yêu cầu vệ sinh
Tên tiếng Anh

Title in English

Frozen aquatic products - Hygienic requirements
Thay thế cho

Replace

Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

67.120.30 - Cá và sản phẩm nghề cá
Số trang

Page

6
Giá:

Price

50,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này qui định các giới hạn cho phép đối với histamin, dư lượng kim loại nặng và vi sinh vật, áp dụng cho các sản phẩm thủy sản đông lạnh có nguồn gốc động vật, dùng để chế biến tiếp theo.
Quyết định công bố

Decision number

2735/QĐ-BKHCN , Ngày 09-12-2008