Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R0R7R1R2R6R0*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 5120:2007
Năm ban hành 2007

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Đặc tính hình học của sản phẩm (GPS) - Nhám bề mặt: Phương pháp Profin - Thuật ngữ, định nghĩa và các thông số nhám bề mặt
Tên tiếng Anh

Title in English

Geometrical Product Specifications (GPS) - Surface texture: Profin method - Terms, definitions and surface texture parameters
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 04287:1997
IDT - Tương đương hoàn toàn
Thay thế cho

Replace

Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

01.040.17 - Ðo lường và phép đo. Hiện tượng vật lý (Từ vựng)
Số trang

Page

28
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 150,000 VNĐ
Bản File (PDF):336,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định thuật ngữ, định nghĩa và các thông số để xác định nhám bề mặt (độ nhám, độ sóng và profin ban đầu) bằng các phương pháp profin.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
ISO 3274:1996, Geometrical Product Specifications (GPS) Surface texture:Profile method-Nominal characteristics of contact (stylus) instruments {Đặc tính hình học của sản phẩm (GPS)-Nhám bề mặt:Phương pháp profin-Đặc tính danh nghĩa của các dụng cụ tiếp xúc (đầu tiếp xúc)].
ISO 4288:1996, Geometrieal Product Specifications (GPS) Surface texture:Profil method-Rules and procedure for the assessment of surface texture {Đặc tính hình học của sản phẩm (GPS)-Nhám bề mặt:Phương pháp profin-Quy tắc và quy trình đánh giá nhám bề mặt].
ISO 11562:1996, Geometrieal Product Specifications (GPS) Surface texture:Profile method-Metrological characterization of phase correct filters {Đặc tính hình học của sản phẩm (GPS)-Nhám bề mặt:Phương pháp profin – Mô tả đặc trưng đo của bộ lọc hiệu chỉnh pha].
Quyết định công bố

Decision number

913/QĐ-BKHCN , Ngày 06-06-2007