Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R0R3R1R4R8R6*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 4886:1989
Năm ban hành 1989

Publication date

Tình trạng W - Hết hiệu lực (Withdraw)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Sản phẩm thực phẩm và gia vị - Trình tự lấy mẫu để phân tích vi sinh vật
Tên tiếng Anh

Title in English

Food products, spices and condiments - Sampling procedure for microbiological analysis
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ST SEV 3013 – 81
IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

67.220.10 - Gia vị
Số trang

Page

12
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 100,000 VNĐ
Bản File (PDF):144,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm thực phẩm và gia vị, và qui định trình tự lấy mẫu để phân tích vi sinh vật.
Quyết định công bố

Decision number

2920/QĐ-BKHCN , Ngày 05-04-2018