Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R0R2R7R1R2R0*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 4413:1987
Năm ban hành 1987

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Đồ hộp - Phương pháp chuẩn bị mẫu để phân tích hóa học
Tên tiếng Anh

Title in English

Canned foods - Preparation of samples for chemical analysis
Thay thế cho

Replace

TCVN 165 – 64, phần IV, điều 24
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

67.040 - Nông sản thực phẩm nói chung
Số trang

Page

6
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 50,000 VNĐ
Bản File (PDF):72,000 VNĐ
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 4409:1987 , đồ hộp-phương pháp lấy mẫu
Quyết định công bố

Decision number

2918/QĐ-BKHCN , Ngày 30-12-2023