Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R0R2R7R0R8R3*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 4409:1987
Năm ban hành 1987

Publication date

Tình trạng W - Hết hiệu lực (Withdraw)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Đồ hộp - Phương pháp lấy mẫu
Tên tiếng Anh

Title in English

Canned foods - Sampling methods
Thay thế cho

Replace

Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

67.040 - Nông sản thực phẩm nói chung
Số trang

Page

3
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 50,000 VNĐ
Bản File (PDF):36,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này thay thế TCVN 16 – 64, phần I, quy định phương pháp lấy mẫu đồ hộp thực phẩm để kiểm tra các chỉ tiêu chất lượng.