Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R0R7R0R4R6R1*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 2511:2007
Năm ban hành 2007

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Đặc tính hình học của sản phẩm (GPS) - Nhám bề mặt: Phương pháp Profin - Các thông số của mẫu Profin
Tên tiếng Anh

Title in English

Geometrical Product Specifications (GPS) - Surface texture: Profile method - Motif parameters
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 12085:1996
IDT - Tương đương hoàn toàn
Thay thế cho

Replace

Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

17.040.20 - Tính chất bề mặt
Số trang

Page

22
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 150,000 VNĐ
Bản File (PDF):264,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định các thuật ngữ và thông số để xác định nhám bề mặt bằng phương pháp mẫu profin. Cách xác định chính xác về mặt lý thuyết của phương pháp mẫu profin.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 5707:2007 (ISO 1302:2002), Đặc tính hình học của sản phẩm-Cách ghi nhám bề mặt trong các tài liệu kỹ thuật của sản phẩm.
TCVN 5120:2007 (ISO 4287:1997), Đặc tính hình học của sản phẩm (GPS)-Nhám bề mặt:Phương pháp profin-Thuật ngữ, định nghĩa và các thông số của nhám bề mặt.
ISO 3274:1996, Geometrical Product Specifications (GPS)-Surface texture:Profile method-Nominal characteristics of contact (stylus) instruments (Đặc tính hình học của sản phẩm (GPS)-Nhám bề mặt:Phương pháp profin-Đặc tính danh nghĩa của các dụng cụ đo tiếp xúc).
ISO 4286:1996, Geometrical Product Specifications (GPS)-Surface texture:Profile method-Rules and procedures for the assessment of surface texture (Đặc tính hình học của sản phẩm (GPS)-Nhám bề mặt. Phương pháp profin-Quy tắc và quy trình để đánh giá nhám bề mặt).
Quyết định công bố

Decision number

913/QĐ-BKHCN , Ngày 06-06-2007